Nilstorpsgården, Björnbo 2008-2009

Under 2008-2009 byggde Wallfast, genom dotterbolaget AB Cisterna, ett helt nytt vårdboende på Björnbo - Nilstorpsgården. I november 2009 stod lokalerna klara och Attendo Care som sköter vården kunde börja flytta in.

Byggherre: Wallfast (genom dotterbolaget AB Cisterna)
Arkitekt: White Arkitekter
Färdigställandeår: 2008
Mängd bostäder & lokaler: 4000 kvm. 81 rum äldreboende.
Adress & fastighetsnr: Äldreboendet Nilstorpsgården, Lidingö

80 nya lägenheter bidrar till att möta den stora efterfrågan på platser för äldre med vårdbehov dygnet runt på Lidingö. Nilstorpsgården är ett unikt boende där största hänsyn har tagits till hyresgästerna. Redan i designprocessen har stor vikt lagts vid att anpassa miljön för dem som ska bo där, främst äldre med demenssjukdomar.

Susanne Langseth på White arkitekter, som även ritat Gåshaga pirar på Lidingö, är arkitekten bakom Nilstorpsgården. När man bygger för äldre med demens- och minnesproblematik är det viktigt att tänka på att närmiljön ska vara lugn och harmonisk, både visuellt och ljudmässigt. För många störande intryck försvårar orienteringen.

Den svagt svängda fasaden på Nilstorpsgården gör att inga korridorer upplevs som långa. Tydliga kulörer och markeringar underlättar vardagen för de äldre, därför är lägenhetsdörrarna belysta och färgen på väggarna runt dörrarna avviker från den övriga korridoren. Vid entrén till lägenheterna öppnas korridoren till ett vidgat rum. Fönstren i burspråken, som finns i varje lägenhet, har en lägre bröstning än normalt för att man ska kunna njuta av utsikten även om man sitter i rullstol eller ligger till sängs.

Wallfast har även installerat bergvärme som ett led i företagets miljöarbete.


Bygget april 2009

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade