BoKlok Ekerö 2005-2006

Under 2005-2006 lät Wallfasts dotterbolag AB Cisterna uppföra (med Skanska som byggentreprenör) 24 st hyreslägenheter efter BoKlok-konceptet på Ekerö utanför Stockholm.

BoKlok är sk elementhus med god standard. Skanska har tagit fram BoKlok-konceptet tillsammans med Ikea. Tanken är att bygga bostäder av bra kvalitet till hyfsade priser, vilket också får till följd att hyran ligger lägre än motsvarande nybyggnadsstandard. Genom att bygga största delen av husen inomhus i fabrik behöver man inte oroa sig för de problem med fukt som kan uppstå om man bygger på plats. Att bygga huselementen i fabrik, som på ett slags löpande band, gör att byggkostnaderna hålls nere. Det är även ett miljövänligt alternativ.

Cisternas BoKlok-hus ligger på Tunnlandsvägen i utkanten av centralorten Träkvista på Ekerö. Det är fyra huskroppar som ger intrycket av en liten by med gula hus. Det finns tvårums- till fyrarumslägenheter. Lägenheterna förmedlades via Ekeröbostäder, kommunens allmännyttiga fastighetsbolag, och blev alla uthyrda när projektet stod klart våren 2006.


Spadtag 1 januari 2003

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade