HÅLLBARHET

Utveckling för en framtid vi tror på

På Wallfast är hållbarhetsarbetet en naturlig del av fastighetsförvaltningen. Långsiktigheten ligger i att ständigt utveckla och vårda våra fastigheter. Vi vill att våra lägenheter och lokaler ska vara lika bra att leva och verka i om femtio år som de är i dag.

För att hållbarhet inte bara ska vara tomt prat behövs det handling i praktiken. Vi vill göra skillnad på riktigt. Därför är Wallfast sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi följer högt uppsatta hållbarhetskriterier för byggproduktion.


Det här innebär att vi byter ut vitvaror till energieffektiva varianter, vi sätter in vattenbesparande kranar, ser till att våra hyresgäster kan avfallssortera, vi använder alltid vattenbaserade färger och golvlack och vi installerar smarta energisystem i våra fastigheter för att optimera användningen av värmen och minska elförbrukningen. Vi använder trä i stället för betong i vissa byggprojekt och vi bygger nära existerande kollektivtrafik och infrastruktur.

I nära samarbete med våra leverantörer strävar vi hela tiden efter att största möjliga miljöhänsyn visas vid renoveringar och nybyggnation.

Vid varje renovering, stambyte eller nybyggnation tas största möjliga miljöhänsyn. Den stora bostadsbristen gör att vi ibland måste bygga nytt, men då måste vi också bygga hållbart. Vår inställning är att bygga så hållbart som förutsättningarna tillåter, vilket innebär att vi många gånger gör mer än vad Boverkets byggregler kräver. Läs mer om vår projektutveckling här.

Innovationer för en hållbar utveckling

Wallfast är redan självförsörjande på fossilfri förnyelsebar el. Vår egen vindkraftpark i Åsele producerar el till över 8 000 hyresgäster och vi installerar kontinuerligt solpaneler på våra fastigheters tak.

Wallfast är självförsörjande på fossilfri förnyelsebar el. Vår egen vindkraftpark i Åsele producerar el till över 8 000 hyresgäster.

Globala målen

Tillsammans med våra systerbolag, arbetar vi med hållbarhetsinitiativ i samtliga av FN:s 17 globala mål. Klicka på bland ikonerna för målen för att se hur vi bidrar:

Tillsammans gör vi mer

Wallfast är stolta över att vara en del av Soya Group, vars värdeord pionjäranda, långsiktighet, kvalitet, miljö och socialt ansvar genomsyrar hela verksamheten.

På en gemensam webbplats OURSUSTAINABLEWAY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har vi samlat alla våra hållbarhetsinititiativ, från läxhjälp till vinddrivna fartyg och fosfordamm.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade