Gåshaga Gym 2013

Under 2013 uppförde Wallfast, genom dotterbolaget AB Cisterna, en ny gymbyggnad ute på Gåshaga på Lidingö.

Hårt ställda krav på entreprenörer

Inför bygget av det nya gymmet på Gåshaga utarbetade Wallfast krav i samverkan med byggentreprenör och ansvarigt återvinningsbolag för hur rivnings- och byggavfall skulle hanteras. Dialogen utmynnade i ett krav om att allt rivnings- och byggavfall skulle sorteras i enlighet med Kretsloppsrådets riktlinjer. Vi valde därmed en högre sorteringsprocent än vad vårt långsiktiga miljömål stipulerade.

Gymbygget i mars 2013

m/s SOYA III:s gamla roder

Utanför gymmet finns fartyget m/s SOYA III:s gamla roder som markerar samhörigheten mellan Gåshagas gym och Wallfasts systerbolag Walleniusrederierna.

Padelhall

Under 2018 uppförde Wallfast även en padelhall i anslutning till gymmet.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade