Södra Värtahamnen

I ett av Stockholms bästa lägen har Wallfast fått markanvisning att bygga både hyresrätter och kontor.

Antal: ca 200 bostäder och 25 000 kvm kontor
Upplåtelseform bostäder: Hyresrätter
Byggtid: ca 4 år
Byggherre: Wallfast AB
Skede: Projektet är pausat för Wallfast del eftersom detaljplanen avvaktar att Stockholms Stad löser frågan med nedläggningen av järnvägsspåren som går genom området och som ska tas bort. För att kunna ta bort dem måste nya järnvägsspår byggas på annat ställe, eftersom spåren behövs för att kunna rangera tåg på och ställa upp järnvägsvagnar tillfälligt. Järnväg är skyddad enligt lag i Sverige och får inte tas bort hur som helst.

Förhoppningen är att järnvägsplanen är klar och att detaljplanen kan återstartas ca 2027. Antagande 2028 och laga kraft 2029. En byggnation skulle då kunna ske 2030-33.

Pausen av detaljplanen gäller mellersta- och södra delen av Värtahamnen.

------------

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads fyra miljöprofilområden. De ambitiösa hållbarhetsmålen för området ställer höga krav på samtliga aktörer. Minskad miljöpåverkan är av stor vikt vid planeringen.

För Wallfast gäller Kvarteret Hull och kvarteret Gibraltar.

 

26 januari 2023 Första spadtaget för Värtahamnens utveckling

Under hösten 2023 analyserar KTH-studenter projektet

Hör marknadschef Carl Talling berätta om Wallfasts projekt i Värtahamnen, i samarbete med övriga fastighetsägare i Stockholms Hamnkvarter:

Visionsbilder:

Området marknadsförs via Stockholms Hamnkvarter:

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade