Modellen, Vasastan

Wallfast kommer bygga 20 hyresrätter på en innergård i Vasastan i KL-trä – ett projekt med tydlig inriktning på hållbarhet i form av materialval och energieffektivitet. Byggbolaget MVB är anlitad entreprenör.

Antal: 20 lägenheter
Upplåtelseform: Hyresrätter
Byggtid: ca 1,5 år
Entreprenör: MVB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Byggherre: Wallfast AB
Skede: Genomförande

Det är fastigheten Modellen 4 som ska byggas på en innergård i Vasastan där Wallfast äger huset ut mot gatan. Här har det tidigare stått ett gårdshus som rivits, men nu ska alltså ett hus återigen byggas på platsen.

Ett trähus i stenstaden

Stockholm är känt för att vara en så kallad ”stenstad” som kännetecknas av kvarter med jämnhöga hus i sten och tegel i ett rätvinkligt gatunät. Modellen 4 är designad för att passa in i den existerande arkitekturen, men under ytan kommer det vara unikt med sin trästomme.

Valet att bygga med trä går väl i linje med Wallfasts hållbarhetsprofil. Wallfast ingår i koncernen Soya Group. Länk till annan webbplats. som är pionjär inom hållbarhet i sina olika verksamheter.

— Inom Soya Group strävar vi alltid efter att minska vår miljöbelastning och göra våra verksamheter mer hållbara. Att Wallfast nu konstruerar stora hus i biologiska material, som trä, är ett viktigt steg för ett mer hållbart byggande, säger Per Tunell, hållbarhetsansvarig på Soya Group.


KL-trä – miljösmart och snabbt att bygga


KL-trä (som står för korslimmat trä) består av massiva träskivor som limmats ihop i olika riktning, vilket gör att materialet blir väldigt stabilt och får en hög bärförmåga. Byggprocessen blir kortare eftersom det går att montera större bitar i taget. Trä är också torrt redan vid leverans, till skillnad från betong som måste ha en uttorkningsfas.

Ett hus med en stomme av KL-trä går alltså relativt snabbt att bygga, men det har också en rad miljömässiga fördelar. Först och främst är det energisnålt att producera KL-trä men även miljöbelastningen från transporterna blir mindre tack vare materialets relativt lätta vikt. Att trä också är ett förnyelsebart material som binder koldioxid ger ytterligare fördelar:

— Att använda trä till konstruktioner bidrar till att vi binder kol under långa tider, och därmed hindrar kolet från att komma ut i atmosfären. Under den period som huset står byggt skapas en kolsänka genom att kolet tas ut ur dess kretslopp, förklarar Per Tunell.


Att bygga flerfamiljshus i trä är hittills relativt ovanligt i innerstaden och det finns en del förutfattade meningar om det.

— Man oroar sig för att trä brinner lättare, att det blir fuktigt eller att ljud rör sig lättare i trähus – men det är bara missuppfattningar, samma byggregler gäller för trähus som för alla andra hus så i slutändan är det inget som påverkar kvalitet eller säkerhet. Många tycker att det är väldigt trevligt att bo i trähus, till exempel blir det en mer behaglig akustik och inomhusluften blir bättre. Det blir en extra bonus att du kan skruva upp hyllor och spika upp tavlor utan problem eftersom stommen består av trä, säger Joakim Bejtoft.


Fastigheten beräknas stå klar i augusti 2024.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade