Brofästet - vår plusenergivision

Wallfast kammade hem andraplatsen i Stockholms stads tävling med temat att bygga plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden.

Tuff konkurrens till trots kunde Wallfasts förslag, utvecklat tillsammans med arkitekter och diverse experter inom energi och miljö, ta en hedrande andraplats efter Stockholmshem som blev vinnare.

I juryns utvärdering kan man läsa om Wallfasts förslag:

"Wallfast tillsammans med arkitekterna Kjellander + Sjöberg presenterar ett väl gestaltat, intressant och genomarbetat förslag med en lätthet och enkelhet i sin grundidé. Byggnaderna har tagit tillvara på platsens kvaliteter med öppenhet mot naturen i norr. Projektet bedöms inneha goda boendekvaliteter med möjlighet till ett aktivt lägenhetsliv ute på de generösa balkongerna, ett gott samband mellan inne och ute."

Vid prisutdelningen i Stockholmsrummet på Kulturhuset kallade stadsarkitekt Karolina Keyser Wallfasts bidrag för "en pärla i projektet".

Endast vision, ej genomförd.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade