Betala hyran

Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, en avi för varje månad. Betalning ska vara oss tillhanda senast sista vardagen före den kalendermånad som hyran avser.

Tänk på att det är väldigt viktigt att betala hyran i tid. Du kan bli av med ditt hyreskontrakt om hyresinbetalningarna kommer för sent upprepade gånger. Sena betalningar kan även leda till sämre boreferens om man vill byta lägenhet.

Varje månads hyresavi har ett specifikt OCR-nummer, så använd rätt avi för att din betalning ska hamna rätt. Du hittar även ditt OCR-nummer när du loggar in på "Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Autogiro

Med Autogiro blir det enklare för dig att betala hyran. Dina betalningar till oss sker då automatiskt. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

Vi skickar inga hyresavier till dig med autogiro utan allt sker automatiskt. Det kommer bara avi om det sker förändring av hyran. Du har skyldighet att kontrollera att pengarna dragits från kontot.

Om du är intresserad av att ansluta dig till Autogiro, kontakta oss på Wallfast. Det är endast kontraktsinnehavaren som kan anmäla sig till autogirot.

Påminnelse vid obetald hyra

Om betalning inte kommit oss tillhanda på förfallodagen får du en påminnelse. Påminnelseavgiften läggs på nästkommande hyresavisering. Om betalning inte sker, blir hyresskulden därefter ett inkassoärende och är därmed skäl för uppsägning.

För mer information: Kontakta den som är ansvarig för hyresadministrationen i din fastighet.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade