Erfarenhetsutbyte kring byggande

Wallfast har det senaste halvåret haft möjlighet att visa upp sin nya fastighet Papayan för fler än 100 tjänstemän från Stockholms Stad. De kunniga gästerna har delat med sig av sin kunskap så visningarna har blivit en mötesplats för värdefull kunskapsdelning.

Placeholder-bild

Wallfast har visat upp sin nya fastighet Papayan 2 på Södermalm i Stockholm, som byggts på platsen där bussgaraget Söderdepån tidigare låg. Hela kvarteret Persikan är under uppbyggnad och innefattar ca 1 200 lägenheter.

Wallfasts fastighet består av 117 hyresrätter. Vid visningarna har representanter från Wallfast visat runt besökarna i fastigheten, på innergården, uppe på takterrassen och i garaget. De har berättat allt om projektet att förvandla det gamla bussgaraget till bostäder, som startade med diskussioner för 20 år sedan. De berättade om inspirationen från townhouses i Amsterdam med de varierande fasadmaterialen, om satsningarna på solceller, elbilsladdning och delningsbox för hyresgästerna så de slipper köpa egna verktyg.

Flera av besökarna har arbetat med projektet på planeringssidan, och har delat med sig av sina erfarenheter från utvecklingen av området, hur planer förändrats efter hand och hur visioner sett ut. Visningarna på Papayan har lett till flera intressanta diskussioner mellan tjänstemän och fastighetsägare, om hur arkitekturen utvecklats under projektets gång. Till exempel har man i Papayans fall, byggt vissa lägenheter i radhuskaraktär för att få in förgårdsmark i en fastighet i stan, och genom det uppnå en viss småstadskaraktär inne i gränden.

Samverkan mellan myndigheter och fastighetsägare är av högsta vikt i projekt som detta för att utveckla staden och bevara kulturmiljöer som kan vara av riksintresse. Visningarna på Papayan har blivit en mötesplats för värdefull kunskapsdelning.

På Papayans har man byggt vissa lägenheter i radhuskaraktär för att få in förgårdsmark i en fastighet i stan, och genom det uppnå en viss småstadskaraktär inne i gränden.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade