Stort intresse för Wallfasts nybygge

Omkring 100 tjänstemän från Stockholms Stad har nu besökt Wallfast nybyggda fastighet Papayan 2 på Södermalm. Intresset att få se den färdiga fastigheten på plats har varit stort och Wallfasts representanter visar med stolthet upp det 117-lägenheter stora huset och dess finesser. Visningarna har även blivit till en mötesplats för diskussioner och kunskapsdelning.

Placeholder-bild

Den 29 augusti kom gästerna från Stockholm Stads Exploateringskontor. Besökarna fick en rundvandring runtom fastigheten, på innergården, uppe på takterrassen och i garaget.

Jens Jenslin, Carl Talling, Jenny Segerström och Joakim Bejtoft från Wallfast berättade allt om projektet att förvandla det gamla bussgaraget till bostäder, som startade med diskussioner för 20 år sedan. De berättade om inspirationen från townhouses i Amsterdam med de varierande fasadmaterialen, om satsningarna på solceller, elbilsladdning och delningsbox för hyresgästerna så de slipper köpa egna verktyg.

Tack vare gästernas kunskap vid det här tillfället fick vi erfara att det i originalplanen stod att bussgaraget skulle bevaras och att fastigheterna i kvarteret Persikan skulle byggas ovanpå. Men sedan togs beslutet att riva det gamla bussgaraget och bygga upp det på annan plats. Det föranledde bland annat att Wallfasts fastighet Papayan kunde bli två våningar högre, vilket lett till ca ytterligare 50 hyresrätter i Stockholms innerstad.

Wallfasts visningar av Papayan 2 fortsätter under hösten.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade