Första spadtaget för Värtahamnens utveckling

Den 26 januari bjöd Stockholm Stad in till spadtag för Värtahamnen, som ska markera starten av byggnationerna i Värtahamnen. Wallfasts Jens Jenslin och Carl Talling var inbjudna att delta som byggaktörer i området.

Placeholder-bild

Norra Djurgårdsstadens projektchef Staffan Lorentz berättade om planerna för området tillsammans med Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden och Thomas Andersson, exploateringsdirektör. Nu sker en utbyggnad av Saltkajen som är ett avgörande steg för att de nya kontorshusen och så småningom även bostadshusen ska kunna byggas. Utbyggnaden innebär även att stockholmarna får en ny pir och ett 600 meter långt promenadstråk längs Lilla Värtans vatten.

– När Värtahamnen är byggt kommer det att vara en levande del av staden och totalt blir det 1 700 bostäder och 20 000 arbetsplatser här. Det är en viktig del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och det är därför roligt att vi nu kan ta nästa steg i projektet, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Wallfast har markanvisning att bygga ca 200 bostäder och 25 000 kvm kontor här.

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade