Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv

Trianon och Wallfast har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center om 43 000 kvm samt tillhörande 48 000 kvm detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvm BTA bostäder. Det överenskomna fastighetsvärdet är 500 Mkr.

Placeholder-bild

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center kvm med en uthyrningsbar yta om 43 000 samt tillhörande 48 000 kvm BTA detaljplanerade bostadsbyggrätter. Initialt har fastigheten hyresintäkter på 50 Mkr per år med en potential motsvarande cirka 90 Mkr/år.

Förvärvet görs i ett 50/50-joint venture tillsammans med Wallfast. Säljare är Grosvenor European Retail Partnership (GERP) och tillträde beräknas ske 30 december 2020. Förvärvet sker i bolagsform och finansieras genom befintlig kassa och med upptagande av nya lån i enlighet med bolagets policy.

”Vi är glada att tillsammans med Wallfast ha förvärvat ett stort stadsutvecklingsprojekt på ett fantastiskt läge. Långsiktigt kommer bostäder att stå för 80-90 procent av fastighetsvärdet, vilket är helt i linje med Trianons strategi”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

De förvärvade fastigheterna i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2024 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt föregående år.

”Att ta en aktiv roll i Burlövs stadsutveckling innebär stor potential till värdeskapande för Trianon”, avslutar Olof Andersson.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade