Hushållsavfall

Hushållsavfall är de sopor som du inte kan sortera ut och återvinna. Målet är att minska mängden hushållssopor och återvinna så mycket som möjligt av vårt avfall. Kom ihåg att knyta ihop soppåsen!

Vad blir det av hushållsavfallet?

Det förbränns till fjärrvärme

logotyp
Menhammar stuteri på Facebook

Dataskyddspolicy

Copyright 2024 Wallfast AB, alla rättigheter reserverade