Hyresgästenkät 2021

Nu är Hyresgästenkäten stängd för detta år. Tack för alla svar vi fått in!

 

Med vänlig hälsning

Wallfast