Riddersvik, Hässelby

Där Stockholms stads trädodling en gång låg, ska Wallfast vara med att bygga trädgårdsstad i vacker kulturmiljö.

I Riddersvik i Hässelby har planeringen för ett nytt bostadsområde kommit långt. Tillsammans med åtta andra byggherrar, som alla har sin del av området, planerar Wallfast att bygga bostäder. Ambitionen är att bygga med trähusteknik och hög miljöprofil. Ett mål är också att kunna erbjuda de som flyttar dit tillgång till lånecyklar och en egen bilpool med elbilar.

----------------------------------------------
Antal: Totalt  ca 108 bostäder varav 83 lägenheter samt 25 radhus
Upplåtelseform bostäder: Hyresrätter och bostadsrätter
Arkitekt: Kjellander+Sjöberg
Byggherre: Wallfast AB
Skede: Detaljplan
--------------------------------------------

Läs mer på Stockholms stads webb 

 

Oktober 19, 2018:

Kliv framåt i Riddersvik

I Riddersvik i Hässelby planerar Wallfast att bygga flerfamiljshus och radhus på platsen där Stockholms Stads gamla trädodling låg. Projektet tar nu ett kliv framåt och närmar sig plansamråd.

Wallfast planerar bygga ett kvarter med 83 lägenheter i flerfamiljshus och 25 radhus som en del av ett större område med flera andra byggaktörer, som alla fick sin markanvisning efter en tävling. I Riddersvik vill Stockholms Stad att den gamla idén om trädgårdsstäder ska anammas, och mycket energi kommer att läggas på landskapsplaneringen och platser för gemenskap på gårdarna mellan husen. Wallfast arbetar här med arkitekterna Kjellander och Sjöberg och landskapsarkitekterna Funkia.

Projektet går nu in i ett spännande skede i vinter då samråd sker, vilket är en del i detaljplaneprocessen, då förslaget för området presenteras för allmänheten och övriga intressenter. De får sedan komma in med synpunkter och planförslaget bearbetas. Beslut om att detaljplanen antas planeras komma våren 2020.

 

 

FAKTA OCH HISTORIK: TRÄDGÅRDSSTÄDER

Konceptet med trädgårdsstäder startade redan på 1800-talet i England, och innebär en modern mindre stad som ska vara självständig gentemot storstaden i centrum. Det var en ideologisk rörelse som ville separera hemmen från industriernas kolrök och ge folket det bästa av stad och landsbygd i ett.

"Human society and the beauty of nature are meant to be enjoyed together," skrev Ebenezer Howard på 1890-talet, som var tongivande i utvecklingen av trädgårdsstäder i England.

I Sverige anammades rörelsen och den första trädgårdsstaden att anläggas blev Enskede Gård år 1910 – idag kallad Gamla Enskede. Även Gamla Bromma anlades i samma anda. Med åren blev de inte lika aktuella men rörelsen har helt klart influerat den moderna stadsplaneringen.

Engelsk park restaureras efter arkeologisk utgrävning

Vid Riddersviks Gård finns även en engelsk park uppförd i början av 1800-talet och är en av Stockholms stads mest välbevarade engelska parker. Tack vare den kommande byggnationen av området blir det möjligt för Stockholms Stad att rusta upp den engelska parken. De har bland annat utfört trädgårdsarkeologisk utgrävning här och skriver på sin hemsida: "Den upplevelserika men igenväxta parken innehåller ett intressant källmaterial i form av markanläggningar, planteringar av lärk och parklind, den unika Stjärnparken, en sengustaviansk paviljong och ett intakt gångvägssystem."