Björnbo Seniorboende

På vår egen mark på området Björnbo på Lidingö vill vi bygga nya bostäder.

Det kan bli upp till 200-300 lägenheter beroende på vilka områden som bedöms som lämpliga att bygga på. Det finns planer på att ytterligare utveckla servicen i befintliga lokaler.

----------------------------------------------
Antal: 200-300 lägenheter
Upplåtelseform: Bostads- och hyresrätter
Byggtid: ca 5 år
Arkitekt: BSK Arkitekter AB
Byggherre: AB Cisterna
Skede: Detaljplan
--------------------------------------------

På Cisternas hemsida kan du läsa mer om Björnbo.

http://www.cisterna.se/

Lidingö Stad: http://www.lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/planerochutveckling/pagaendeplanarbete/bjornbo.4.6b83838014c0ff33b579a09.html