Värme

Vi ska minska behovet av inköpt energi 

Vårt mål är att  den inköpta energi som åtgår för uppvärmning ska minskas med 20 % jämfört med basåret 2009. 

Varför sänka värmeförbrukningen?
Fjärrvärme produceras med hjälp av förbränning av avfall och en viss mängd fossila bränslen och orsakar ett betydande utsläpp av växthusgaser.

Wallfast förbrukar årligen stora kvantiteter fjärrvärme. Satsningarna på att minska vårt beroende av fjärrvärme hör därför till de viktigaste sett ur både ett miljö- och kostnadsperspektiv.


 

Vår minskning av fjärrvärmeanvändaning

– Vår minskning av fjärrvärmeanvändandet 2009-2016 ligger nu på 11,6 %.

– Under samma period har vi totalt sparat in närmare 9 609 ton i uteblivna koldioxid-utsläpp till följd av våra energieffektiviseringar och energiprojekt vilket motsvarar 42 %.

– Varje svensk orsakar årligen ett genomsnittligt utsläpp av 3,5 ton koldioxid. Wallfasts energibesparing motsvarar därmed uteblivna koldioxidutsläpp från motsvarande ca 340 svenskar varje år sedan 2009.

 

Läs mer om hur vi lyckats sänka mängden inköpt energi under 2016

 

Läs också om vår egna energiproduktion