Miljökompetens

Öka kompetensen, både internt och externt, för ökad framgång

Vårt miljömål är att eftersträva en kontinuerlig fördjupning av miljökompetensen bland samtliga medarbetare och betydande samarbetspartners.


Alla medarbetare har genomgått Wallfasts egna digitala miljöutbildning.
Utbildningen utgår från de utmaningar och problem som världen, Sverige och Stockholm står inför inom hållbarhetsområdet och hur vi i vår verksamhet vill och kan vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning. 

Vår miljökompetens är avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete. Den skapar en bredare förståelse och vägleder oss i strategiska val, målsättningar och den dagliga förvaltningen av fastigheter. Miljökompetensen påverkar också våra relationer till hyresgäster, leverantörer och entreprenörer.

Genom rätt kommunikation kan vi informera, stötta och inspirera våra hyresgäster att göra miljömässigt kloka val. I samband med upphandlingsförfarande, vid uppföljningar av samarbeten och kontakter med entreprenörer kan vi förmedla miljöbudskapet vidare och få med oss fler i arbetet för en bättre miljö.

 

Vi uppnår detta genom att:

  • delta på föreläsningar
  • gå utbildningar
  • dela med oss av miljöinformation till våra hyresgäster via vårt nyhetsblad Mitt kvarter
  • göra leverantörsutvärderingar
  • regelbundet utföra hyresgästenkäter
  • ha miljö som affärsmål vid medarbetardialogen

 

Hållbart byggande

Wallfast har alltid varit en fastighetsägare med fokus på långvarigt ägande och egen förvaltning. Vi befinner oss nu i ett spännande skede med flera större byggprojekt de närmaste 5–10 åren. Det här öppnar upp ett nytt kapitel i Wallfasts verksamhet. Vi satsar därför på att bygga upp en egen kunskapsbank inom hållbart byggande så att vi kan fortsätta att ställa relevanta hållbarhetskrav även vid större nyproduktioner. På så vis får våra hyresgäster sunda bostäder och lokaler, och vi får hus som vi är stolta över att äga och förvalta under lång tid framöver.