Inomhusmiljö

Öka trivsel och välbefinnande för våra hyresgäster

Inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det handlar om ljud, ljus, luft och temperatur. Vi arbetar ständigt med att säkerställa komforten i din lägenhet. Det gör vi bl.a. genom att säkerställa rätt luftomsättning, hålla rätt temperatur samt säkerställa dagsljusinsläpp och ljudkrav.