El

Vi ska minska förbrukningen och producera egen förnyelsebar el

Vårt mål är att den inköpta el som åtgår för fastighetsdriften ska minskas med 5 % år 2020 jämfört med basåret 2009. Vi har redan överträffat det målet och minskat förbrukningen av fastighetsel med 6,15 %!

Varför minska elförbrukningen?
Bostäder och service är den sektor som står för den största andelen av Sveriges elanvändning. En stor del av elen går åt i hushållen men också till driften av tekniska installationer, tvättstugor, belysning och hissar; det som vi kallar för fastighetsel.

Det är Wallfasts målsättning på miljöområdet, att utifrån 2009 års basår, som fungerar som referenspunkt för våra mätningar, minska mängden förbrukad fastighetsel med 5 % fram till och med år 2020.


Resultat
Förbrukningen av fastighetsel har till och med 2017 minskat med 6,15 % i relation till vårt basårstal

 

Wallfast har under 2017 fortsatt med att bedriva utredning och kartläggning med syfte att minska elförbrukningen av fastighetsel. Undermätare för takvärmeanläggningar och en större tvättstuga utfördes.

Installation av laddplatser i garaget på huvudkontoret är ett led i koncernens miljötänkande med att sänka de fossila utsläppen.

Under 2018 kommer Wallfast fortsätta med att utreda och lokalisera fastigheters förbrukningar av fastighetsel.

 

Läs mer om vår egna energiproduktion: Sol- och Vindkraft