Egen energiproduktion - Sol- och Vindkraft

Vi på Wallfast är särskilt stolta över våra satsningar på förnyelsebar energi. Sedan flera år tillbaka producerar vi lika mycket grön el som vår fastighetsverksamhet konsumerar för den dagliga driften.

Se film på Youtube om vår sol-el

 

Sol-el

Ett av Wallfasts långsiktiga miljömål har varit att driftsätta en solcellsanläggning för lokalproduktion av el.

Elproduktionen från driftsatta solcellsanläggningar fungerar bra och producerar i enlighet med prognos. Under 2018 har vi installerat en anläggning på vår första bostadsfastighet och valet av fastighet blev Sandelsgatan 29. Förfrågan skickades ut och Svea Solar blev entreprenören som fick jobbet. Under sensommaren installerades anläggningen som består av 35 st solcellspaneler och en växelriktare. Anläggningens totala effekt är 10,33 kW och den förväntas producera ca 9 800 kWh/år.

I nedan diagram redovisas vår totala solelproduktion i kWh per månad, sedan den första anläggningen togs i bruk och fram till idag. Produktionen har ökat över tid allt eftersom nya anläggningar tagits i drift.

 

 

Självförsörjande av grön el tack vare fyra vindkraftverk

Wallfasts två vindkraftverk i Åsele i Västerbotten uppfördes i augusti 2011 och har haft god produktion sedan dess. Sedan juni 2018 är vi stolta ägare till inte mindre än fyra vindkraftverk på samma site i Åsele. Tack vare dessa nya verk blir vi självförsörjande av grön el, i och med att den hållbara energi vi producerar täcker det behov som vi som företag har plus våra hyresgästers behov av hushållsel.

Läs mer: Wallfast blir självförsörjande av grön el

Efter sju års produktion är det numera säkerställt att vindläget är mycket bra. I jämförelse med liknande verk i Sverige ligger denna park alltid i topp.

 

För att se hur det går för vindkraftverken får Wallfast information i realtid via en webbsajt. Den informationen är numera även tillgänglig på en TV-skärm i vår reception. Där kan man följa hur mycket vinden blåser just då och hur mycket el som varje verk producerar.