Egen energiproduktion - Sol- och Vindkraft

Vi på Wallfast är särskilt stolta över våra satsningar på förnyelsebar energi. Sedan länge producerar vi mer än dubbelt så mycket grön el som vår fastighetsverksamhet använder för den dagliga driften.

Se film på Youtube om vår sol-el

 

Sol-el

Ett av Wallfasts långsiktiga miljömål är att kontinuerligt installera fler solcellsanläggningar för att på så sätt öka vår lokalproduktion av grön el.

Elproduktionen från våra driftsatta solcellsanläggningar fungerar bra och producerar i enlighet med vad vi har förväntat oss. År 2018 installerade vi vår första anläggning på en av våra bostadsfastighet och valet föll på fastigheten Sandelsgatan 29. Anledningen till att vi inte tidigare har installerat på en bostadsfastighet beror på att el-användningen i denna typ av fastighet oftast är som lägst när solcellerna producerar som mest. Trots det kan vi nu se att installationen på Sandelsgatan har blivit mycket lyckad.

Under 2020 installerar vi flertalet nya anläggningar vilka totalt får en effekt på  81 kW och som förväntas producera ca 70 000 kWh/år.

I nedan diagram redovisas vår totala solelproduktion i kWh per månad, sedan den första anläggningen togs i bruk och fram till idag. Produktionen har ökat över tid allt eftersom nya anläggningar tagits i drift.


Självförsörjande av grön el tack vare fyra vindkraftverk

Wallfasts två vindkraftverk i Åsele i Västerbotten uppfördes i augusti 2011 och har haft god produktion sedan dess. Sedan juni 2018 är vi stolta ägare till inte mindre än fyra vindkraftverk på samma site i Åsele. Tack vare dessa nya verk blir vi självförsörjande av grön el, i och med att den hållbara energi vi producerar täcker det behov som vi som företag har plus våra hyresgästers behov av hushållsel.

Läs mer: Wallfast blir självförsörjande av grön el

Efter sju års produktion är det numera säkerställt att vindläget är mycket bra. I jämförelse med liknande verk i Sverige ligger denna park alltid i topp.


För att se hur det går för vindkraftverken får Wallfast information i realtid via en webbsajt. Den informationen är numera även tillgänglig på en TV-skärm i vår reception. Där kan man följa hur mycket vinden blåser just då och hur mycket el som varje verk producerar.