Byggavfall

Sortering och miljöriktig hantering.
Rätt materialval för att minska uppkomst av avfall.

Vårt mål är att mängden deponi ska utgöra max 10 % vid om- resp. nybyggnad i förhållande till byggavfallets totala vikt år 2020.

Inom fastighetsverksamheten uppstår rivnings- och byggavfall vid större entreprenader. En korrekt hantering av detta avfall är en viktig och för oss självklar del i vårt miljöarbete. Oavsett källa ska avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt och i enlighet med gällande regler.

 

Vi klarade vårt högt ställda avfallsmål vid totalrenovering!
Under totalrenoveringen av Monumentet 26 ställde vi som krav på byggentreprenören (Titania AB), att andelen avfall som inte återvanns utan deponerades inte fick överstiga 15 % av byggavfallets totala vikt under hela projektet.

När projektet var avslutat kunde vi nöjt konstatera att vi nådde målet med en procentsats på 14,58 % deponiavfall. Titania ansåg att det var ett tufft mål att uppnå men genom ett tätt samarbete mellan oss och dem och återkommande kontroller vid containrarna och information till byggpersonal har vi gemensamt kunnat uppnå målet.

Efter framgången med Monumentet-projektet så har Wallfast nu som målsättning att klara max 10 % vid större nyproduktion och ROT-entreprenader från och med år 2020. Kravet på maximala deponimängder är numera inskrivna i våra instruktioner för upphandling av större ROT- och nyproduktionsprojekt.