Wallfasts smarta hus

Den snabba digitaliseringen förändrar hur våra fastigheter byggs, hur våra lägenheter och kontor utformas och hur de förvaltas. Wallfast ser digitalisering som en möjlighet med nya utvecklingsprojekt som Persikan.

I EN TRADITIONELL bransch som fastighetsbranschen ser vissa företag den växande digitaliseringen som ett hot. Den synen delas inte av Wallfast.

"Vi ser digitaliseringen som en möjlighet. Den kommer att göra både oss och våra fastigheter smartare", säger marknadschef Carl Talling med eftertryck. "Smarta lösningar gör våra kunders liv enklare, smart energianvändning är bra för miljön och smartare arbetssätt gör oss på Wallfast snabbare och mer kostnadseffektiva", tillägger han.

Marknadschef Carl Talling

WALLFAST HAR redan infört en rad digitala lösningar i de fastigheter som bolaget förvaltar.  Undercentralerna har redan i tjugo års tid varit anslutna till digitala, fjärrstyrda kontrollsystem. Andra exempel är öppna fiberoptiska nät som installerats i Hässelby Hems bostadsfastigheter, 3D-sensorer som mäter temperatur och energiförbrukning i realtid, och programmerbara nycklar till gemensamhetsutrymmen.

Wallfast är inte längre bara en fastighetsförvaltare utan även ett projektutvecklingsföretag. Det gör det möjligt att integrera digitala lösningar och funktioner i nya projekt redan från start.

Ett sådant är Persikan på Södermalm i Stockholm, där minst ett hundratal hyreslägenheter kommer att byggas de närmaste två till tre åren.

"Persikan kommer att bli vårt mest digitala projekt hittills", konstaterar Carl Talling.

Persikan ska förses med en rad högteknologiska funktioner, bland annat ett socialt nätforum som gör det möjligt för nya hyresgäster att komma i kontakt med framtida grannar och lokala affärsverksamheter redan innan de flyttar in. Ett öppet fiberoptiskt nät som gör att ett stort utbud av operatörer kan leverera lösningar för bredband, tv och telefon, är en annan sådan funktion.

ANDRA AVANCERADE tekniska funktioner är vattenfelsbrytare som med hjälp av artificiell intelligens (AI) upptäcker möjliga läckage eller andra fel samt anslutna digitala låssystem.

"Men vad som kanske är allra viktigast är att vi vill att Persikan ska vara framtidssäker", säger Carl Talling och fortsätter: "Ny teknik kan bli omodern på bara några år, men vi vill att våra byggnader ska hålla i minst ett sekel. Därför gör vi dem flexibla, så att det är lätt att ersätta och installera ny teknik Carl Talling allteftersom."

 

 TEXT ISABELLE KLIGER