Wallfasts Carl Talling deltar i Energidag

Den 1 oktober hålls Energidagen i Stockholm där aktuella frågor om energi och drift av fastigheter avhandlas. Wallfasts Carl Talling finns med i såväl expertpanel, som ett eget föredrag där han kommer presentera Wallfasts hållbara investeringar i vindkraft och solkraft och mycket mer. Läs mer på https://www.fed.nu/