Wallfast värd för trafikdebatt till sjöss

Alla ledande trafikpolitiker i Stockholm samlas den 23 augusti ombord på Wallfasts fartyg MS SOYA III för att debattera kollektivtrafikfrågor. Lots och vågbrytare är Kristina Alvendal.

Den 23 augusti kommer valrörelsens enda trafikdebatt till sjöss att gå av stapeln. Tillsammans med de övriga byggherrarna i gruppen Stadsutvecklarna i Värtahamnen, bjuder vi in till en båttur med höga debattvågor där vi hoppas få svar på hur framtidens kollektivtrafik kommer svara upp mot den växande stadens utmaningar, om båtpendlingen kommer utvecklas och om spårvagnen kommer gå till Värtahamnen.

Ombord på vårt konferensfartyg MS SOYA III är platserna begränsade men debatten kommer att livestreamas och går att se i efterhand.