Wallfast tävlar med Plusenergihus


Med solcellstak och orangeri ska Wallfast försöka vinna Stockholms Stads tävling om att bygga hyreshus i Norra Djurgårdsstaden – ett hus som producerar mer energi än det förbrukar.


Wallfast deltar i Stockholms stads markanvisningstävling där vinsten är en markanvisning att bygga hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden. Syftet med tävlingen är att skapa ett intressant spjutspetsprojekt som går längre än hittills planerade byggnationer i Norra Djurgårdsstaden och därmed kan bidra till utveckling och nytänkande i miljö- och bostadsbyggande.

Ett plusenergihus innebär att huset ska producera mer energi än det förbrukar. Mycket arbete och expertis från olika områden krävs för att ta fram ett tävlingsförslag. Wallfast har samlat en expertgrupp på området och tillsammans har man kommit fram till vilka lösningar som behövs för att uppnå målet.
Tävlingen utvärderas utifrån: nettoenergiförbrukning, Arkitektur, Livscykelanalys utifrån CO2 och energiåtgång i byggande.

I höst avgörs tävlingen.