Wallfast tvåa i arkitekturtävling

 Wallfast kammade nyligen hem andraplatsen i Stockholms Stads tävling med temat att bygga plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden.

 Vinnare i tävlingen blev Stockholmshem eftersom de fick högst poäng i de tre huvudsakliga kategorierna: arkitektur, livscykelanalys och energi. Samtliga 16 tävlande representerar stora byggbolag och hyresfastighetsägare i Stockholmsområdet. Tuff konkurrens till trots kunde Wallfasts förslag, utvecklat tillsammans med arkitekter och diverse experter inom energi och miljö, ta en hedrande andraplats.

 I juryns utvärdering kan man läsa om Wallfasts förslag:

”Wallfast tillsammans med arkitekterna Kjellander och Sjöberg presenterar ett väl gestaltat, intressant och genomarbetat förslag med en lätthet och enkelhet i sin grundidé. Byggnaderna har tagit tillvara på platsens kvaliteter med öppenhet mot naturen i norr. Projektet bedöms inneha goda boendekvaliteter med möjlighet till ett aktivt lägenhetsliv ute på de generösa balkongerna, ett gott samband mellan inne och ute.”

 Alla förslag kommer att ställas ut under hösten på Kulturhuset i Stockholm och Tekniska nämndhuset för allmän beskådan.

Juryn: ”Samtliga inkomna förslag var mycket ambitiösa och håller mycket hög klass, långt över motsvarande projekt på andra platser.”