Wallfast skriver avtal med Stadsmissionen

September 2016: Wallfast kommer att ge minst tre lägenheter till Stadsmissionens projekt "Särskildnyttan" under kommande år. Projektet riktar sig till hemlösa som, tillsammas med boendecoacher, serviceteam, nattjour och mobila stödteam, får hjälp med en långsiktig lösning på sin boendesituation.

Wallfast har som mål att ge 1 % av sina lägenheter till social verksamhet och har sedan många år ett 40-tal lägenheter uthyrda till olika typer av bostadssociala engagemang, tex försöks- och träningslägenheter, olika typer av gruppboenden mm. Samarbetet med Stadsmissionen inleddes tidigare i år och nu har man skrivit ett avtal som innebär att Wallfast och Hässelby Hem hyr ut minst tre lägenheter till Stadsmissionen under kommande år.

Läs mer på Stadsmissionen.se

 

Här kan du läsa mer om vårt sociala arbete i stort