Wallfast förbereder sig att växa

När Wallfast nu bildat Wallfast Projektutveckling AB, går bolaget från att enbart vara hyresvärd och förvaltare till att bli ett projektutvecklingsbolag med en omfattande projektportfölj som man tror kommer att öka avsevärt under de kommande åren.

- Som bolag letar vi efter projekt som är socialt och miljömässigt hållbara, liksom lönsamma. Våra nya projekt uppfyller alla dessa tre, säger Per Magnusson, Business Controller på Wallfast. Byggmarknaden är het, vilket får kostnaderna att öka och vinstmarginalerna att minska. Men våra projekt måste fortfarande möta våra krav på lönsamhet, tillägger Per.

 

Wallfast har tillsatt Joakim Bejtoft att ansvara för det nya bolaget. Han har arbetat i mer än 30 år inom fastighetsutveckling, 27 av dem som projektledare på Skanska Nya Hem, och han känner sig väl förberedd för uppgiften:

- Jag kommer att använda min erfarenhet till att stödja projekten i de tidiga faserna, och sedan se till att de är ekonomiskt och praktiskt genomförbara genom hela projektet, säger Joakim.

 

Bolagets uppgifter kommer att handla om att komma med idéer om nya projekt, tävla om markanvisningar, hålla kontakt med kommuner, ansöka om bygglov, starta och genomföra projekt. Efter projekten slutförts lämnas förvaltningen över till Wallfast.

Projektportföljen innehåller 1 500 potentiella nya hem inom ca tio olika projekt i och runtom Stockholm. Det är bl a markanvisningen i Värtahamnen med bostäder, kontor och hotell, Kvarteret Persikan på Södermalm med minst 100 hyresrätter som kan byggas de närmaste 2-3 åren, och Ekerö Centrum där Wallfast planerar 400 nya hem.

 

Som med alla nya projekt måste dessa ha godkännanden från kommunen.

- När någon överklagar kan det ta allt från sex månader till ibland flera år för att alla instanser ska ta hand om ärendena. Våra projekt har blivit noggrant analyserade och blir sällan inställda, men ärendeprocessen kan orsaka rejäla förseningar, förklarar Joakim.

 

Det är ingen brist på arbete. Utmaningen för det nya bolaget är det motsatta. Med så många pågående byggprojekt måste Wallfast tävla med andra byggbolag om de få de tillgängliga resurserna.

- Plankontoret arbetar hårt med alla bygglov, många entreprenörer är uppbokade och de som ska leverera byggmaterial har svårt att hinna med, medger Joakim.

 

Så hur ska Wallfast Projektutveckling lyckas i denna hårt konkurrensutsatta marknad?

- I kommunens ögon är vi trovärdiga, pålitliga och väletablerade, och entreprenörerna ser oss som en säker lågriskkund. Det ger oss en fördel jämfört med konkurrenterna, säger han.

Ett annat sätt att komma fram är att gå ihop i team tillsammans med entreprenörer tidigt i ett projekt.

 

Inom tio år räknar Joakim med att Wallfast Projektutveckling har en ordentlig projektportfölj, med många projekt i olika utvecklingsfaser.

- Då har vi redan lämnat över flera färdigställda projekt till vår egen förvaltning eller till bostadsrättsföreningar och fått ett antal nöjda lokalhyresgäster. Samtidigt har vi startat flera nya projekt och har massa bra nya idéer i pipeline, säger Joakim.

- Vi tar oss an en enorm utmaning, tillägger Per. Den här nya verksamheten kräver att vi utvecklar nya kompetenser och bygger nya relationer, men det är samtidigt väldigt spännande och roligt. Och under tiden fortsätter vår traditionella fastighetsförvaltning vara lika viktig som tidigare.

 

FAKTA Wallfast Projektutveckling AB är dotterbolag till Wallfast AB och har idag tre anställda: Joakim Bejtoft, Jens Jenslin och nytillsatte Christer Nilsson.

 

Text: Isabelle Kliger & Foto: Samuel Unéus för Soya Group Magazine Our Way