Wallfast blir självförsörjande av grön el

1 juni, 2018
Wallfast blir självförsörjande på grön el efter köpet av ytterligare två vindkraftverk. Vindkraften räcker redan idag till elbehovet i fastighetsbolagets egen verksamhet. Framöver kommer även hyresgästernas behov av förnybar el att täckas. Och nu planeras för en större satsning på vindkraft.

Vid halvårsskiftet tar Wallfast över två vindkraftverk i norrländska Åsele.

"Vi är nu ägare till fyra vindkraftverk", säger Gerry Blomqvist, administrativ chef på Wallfast och ordförande i Åsele Vindkraft Storberget AB.

Sedan Wallfasts två egna vindkraftverk kördes igång 2012 har de levererat el i en mängd som motsvarar förbrukningen i bolagets fastighetsverksamhet. Med det senaste tillskottet tas nästa steg där även hyresgästernas behov kan täckas.

­

"Vi skickar nu också in lika mycket el i elnätet som våra hyresgäster förbrukar", säger Gerry Blomqvist.

 

Fastighetsbolaget äger och förvaltar runt 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet och har nya byggprojekt på gång. Ursprungligen byggdes en park på fyra vindkraftverk, varav två fick Wallfast som ägare medan de övriga två togs över av privatpersoner via egna företag.

Satsningen på vindkraft gav mersmak. Statistik visar att kraftverken haft en god elproduktion sedan starten. Vindarna är pålitliga på Storberget där snurrorna står och området brukar ligga i topp vid en jämförelse med andra vindkraftparker i Sverige.

När de två privata ägarna nyligen bestämde sig för att sälja öppnade sig en möjlighet för Wallfast. Företaget har byggt upp ett kunnande inom vindkraft och satsningen på förnybar energi är en del av bolagets miljöprofil.

"När möjlighet gavs att köpa in ytterligare två verk, som vi dessutom hade god kunskap om, kunde beslutet tas relativt fort", säger Gerry Blomqvist.

 

Vindkraftverk

 

Wallfasts vindkraftsatsning går med plus trots att de senaste åren varit tuffa för den svenska vindkraftbranschen där låga elpriser bidragit till dålig lönsamhet. En annan fördel är att effekten av svängningar i elpriset kan jämnas ut. När elpriset stiger ökar kostnaderna för fastigheterna i Stockholm, men samtidigt går det att ta mer betalt för den el som produceras i Norrland.

Nu planeras för att bygga ut vindkraftsparken med ytterligare 13 kraftverk. Det handlar om nästa generations vindkraftverk 220 meter höga och med en effekt på 3,3 megawatt, vilket kan jämföras med 2 megawatt på de befintliga kraftverken som har en totalhöjd på 150 meter.

"Det är ett jätteprojekt och om projektet blir verklighet handlar det om en investering på runt en halv miljard kronor som då kommer att delas med andra investorer", säger Gerry Blomqvist. "Men att få de nödvändiga tillstånden och att bygga vindkraftverken tar tid. Vi räknar med att den nya parken kan stå klar tidigast 2022-23." ­

"Man får ha tålamod. Men vi har gjort mycket av planeringen och ansökan enligt miljöbalken kommer att lämnas in till Länsstyrelsen efter sommaren", säger han.

 

För Wallfast är vindkraft en del i en långsiktig satsning på hållbarhet.

"Det är en del i vår miljöpolicy att vi ska tillföra förnybar energi till våra fastigheter", säger han.

Parallellt satsar företag på solel och flera fastigheter får idag el från solceller på taken.

Minskad energiförbrukning, ökad återvinning och laddplatser för elbilar är andra delar i Wallfasts satsning på att bli ett  ännu mer hållbart fastighetsbolag. Läs mer om vårt miljöarbete här