Vinnare från hyresgästenkäten

Stort tack till alla er som tog er tid för att svara på vår hyresgästenkät! Era synpunkter är oerhört viktiga för oss i vårt fortsatta arbete. Grattis till er tre vinnare av presentkort:

1:a: Mats Brännmark

2:a: Jan-Eric Löfving

3:e: Joakim Lundquist

 

Vi skänker 10 kronor per inkommet svar på enkäten till Läkare utan gränser. I år fick vi in 332 svar, vilket således ger 3320 kronor som vi hoppas bidrar till deras verksamhet.