Våra tankar om miljö och social hållbarhet

Wallfast har alltid varit en fastighetsägare med fokus på långvarigt ägande och egen förvaltning. Nu befinner vi oss i ett spännande skede med flera större byggprojekt de närmaste 5–10 åren. Det här öppnar upp ett nytt kapitel i Wallfasts verksamhet.

Vi tror på fastigheter som byggs med största hänsyn till miljön, som förvaltas på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt, och vi tror på att vi gemensamt kan bidra till att göra vår verksamhet och samhället än mer hållbart.

Vi vill med vår nya broschyr visa på några goda exempel från vår verksamhet där vi verkligen känner att vi har gjort, och fortfarande gör, stor nytta för miljön och det hållbara samhället i stort.

 

 

/Helena Gyllenskepp, Kommunikationsansvarig