Tillsammans är vi starkare!

Vårt dotterbolag Hässelby Hem har gått samman med andra lokala aktörer för att förhindra brott och öka tryggheten.

Nu går en rad fastighetsägare i Hässelby samman för att skapa en tryggare stadsdel. Till att börja med ska säkerheten i entréer, källare och gårdar ses över.

Catarina Johansson Nyman är vd för den nya föreningen där ett tiotal fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har anslutit sig. Självklart är Hässelby Hem med från start.

Föreningens första uppdrag är att göra så kallade trygghetsbesiktningar av en rad fastigheter. Särskilda fokusområden blir Hässelby gård, Smedshagen och Grimsta.

– Vi tar in experter och tittar på portar, källare, entréer, belysning med mera. Vi kommer även att göra trygghetsvandringar och titta på närmiljön‚ vem är ansvarig för vad? Ibland är det inte helt klart.

Arbetet‚ som kan handla om allt från bevakning till allmänna skötselfrågor‚ bygger på en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor.

– Det finns en styrka i att vi är flera olika aktörer. Genom samverkan mellan staden, polisen och fastighetsägare kan vi göra områden mer attraktiva och på så vis minska omflyttning och skadegörelse, säger Catarina Johansson Nyman.

Vill försvåra brottslighet

I slutet av mars presenterade även regeringen sitt brottsförebyggande program‚ ett program som bland annat ska öka kunskaperna om hur brott kan förebyggas och stimulera samverkan mellan fler aktörer‚ precis som i Hässelby. Liknande fastighetsägarföreningar finns till exempel redan i Järva och i Skärholmen.

– Det är viktigt att sätta sig ner tillsammans och fundera på vad som kan göras. Föreningen kan sedan driva på utvecklingen, inspirera, ta kontakter och komma med idéer och förslag. Man brukar säga att tillfället gör tjuven. Vi vill göra det svårare för brott att uppstå.

Långsiktigt arbete

Bland annat ska alla former av skadegörelse åtgärdas direkt‚ annars riskerar det att sprida sig i området. Grannsamverkan är också något som Catarina Johansson Nyman skulle vilja se mer av i Hässelby‚ något som polisen också välkomnar. Men det krävs att det finns en stabilitet hos hyresgästerna, att de inte flyttar för ofta.

– Det är ett stort fokus på trygghetsfrågor just nu. Men vårt arbete är långsiktigt, det finns ingen snabb lösning för att lyfta statusen på ett område. Nu gäller det att vi utvecklar vårt samarbete mellan fastighetsägare, polis och stadsdelsförvaltning.

 

Läs mer på Hässelby Hems webb