Tack för att ni svarat på vår enkät!

Wallfast skickar årligen ut en enkät till hyresgästerna för att ta tempen på deras upplevelser kring trygghet, underhåll, miljö och kommunikation. I år blev svarsfrekvensen 19 % och omdömet i de stora frågorna förbättrat på samtliga punkter.

- Det är väldigt roligt att konstatera att våra hyresgäster har så stort förtroende för oss som hyresvärd. Vi har ett antal basfrågor som vi ställer varje år, och på samtliga av dessa har betyget höjts i år, säger Carl Talling marknadschef.

Tack till er som tagit er tid att svara på vår enkät! Det är mycket värdefullt för oss.

Wallfast skänker tio kronor per inlämnad enkät till Läkare utan Gränser.