TV-utbudet blir helt digitalt

Den 8 september 2020 går Com Hem över till att endast sända TV-kanaler digitalt. Den analoga sändningen, inklusive FM-radion, kommer därmed att utgå.

Com Hem har i samarbete med skådespelerska Pia Johansson tagit fram en instruktionsfilm som hjälp för att visa hur du ställer om till digital-tv. Filmen hittar du på Com Hems hemsida - "Lika enkelt som att steka pannkakor".

De flesta av er hyresgäster tittar sannolikt redan idag på de digitala TV-kanaler som sänds ut i fastigheternas sk. Koaxialkabelnät, alltså det nät som Com Hem använder idag. I det nätet sänds även kanalerna analogt, trots att de analoga sändningarna egentligen upphörde redan år 2008. Hittills har Com Hem valt att fortsätta sända analogt, men nu upphör detta.

De digitala kanalerna finns tillgängliga redan nu. Hitta de digitala kanalerna genom att ändra inställningarna på tv:n eller med en enkel digital kanalsökning. Detta kräver en TV eller en digitalbox som kan ta emot digitala signaler, vilket de allra flesta TV-apparater gör idag.

I god tid innan kanalerna utgår kommer Com Hem att visa en rullande informationstext i TV:n för dig som tittar analogt. Om du inte får informationstexten i tv-rutan under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte ändra något. 

Om du vill veta om du redan tittar digitalt kan du leta reda på Com Hem-kanalen. Den visas bara digital och finns oftast på kanalplats 777.

Mer information och enkla tips om hur du ändrar till digital-tv finns samlad på ett flertal språk på www.comhem.se/digitalisering.