Stambytet på Söder fortskrider

Efter nästan fyra månaders arbete har stambytet på fastigheten Monumentet på Söder i Stockholm kommit en bra bit på väg. Det arbetas överallt i de 58 lägenheterna och gemensamma utrymmena. Till mars 2015 ska man vara klar.

Just denna dag när vi besöker bygget, anländer de reparerade och målade fönstren och ska monteras in igen. Samtidigt i en annan del av huset slipas det väggar, dras det elektronik och läggs takplattor. Ju längre upp i huset vi kommer, desto längre har arbetet kommit. Man börjar uppifrån och arbetar sig ner. Och de olika arbetslagen följer efter varandra så när väggarna i en lägenhet slipats, så kommer nästa yrkeskategori och fortsätter med sina uppgifter och den som slipat flyttar vidare till nästa lägenhet.

 

Fastigheten Monumentet är 65 år gammal så många inventarier har gjort sitt. Men ändå finns en hel del som bevaras: marmorgolven i trapphuset, metallbeslag i fönster, trappräcken, öppna spisar mm. Dessa plastas in ordentligt under arbetet eller skickas för putsning och sätts åter. Dessutom är en hel del badrum i fastigheten redan renoverade så de täcks in och behålls.

 

Våren 2015 ska man vara klar och hyresgästerna kan flytta tillbaka. 

 

Se även tidigare nyhet