Skydda dig mot brand

Nu i ljuständartider är det viktigt att påminna sig om hur vi alla kan bidra till ökat brandskydd i flerbostadshus. Vi har delat ut dessa informationsblad i allas brevlådor och satt upp anslag i portarna.
Läs på - det kan rädda liv!