Självförsörjande på förnybar el

Tack vare investeringar i förnybar energiproduktion är Wallfast i dag självförsörjande på grön el. Den egna elproduktionen täcker energibehovet både för fastighetsbolagets egen verksamhet och för samtliga 4 000 hyresgäster.

Taket på Sandelsgatan 29 på Gärdet är delvis täckt av 35 svarta solcellspaneler som glittrar svagt i vårsolen. Sedan förra sommaren har de varit på plats och producerar tillräckligt med grön el för att driva husets hiss, tvättstuga och allmänbelysning. Överskottet skickas in i elnätet och bidrar därmed till utökad förnybar energi i stort.

Wallfast har varit miljöcertifierat sedan 2002 och fokus har sedan dess legat på energieffektivisering. I dag är Wallfast självförsörjande vad gäller förnybar energi tack vare fyra vindkraftverk i Åsele som är en del av bolagets långsiktiga hållbarhetssatsning. 

– Sedan flera år producerar vi lika mycket grön el som våra hyresgäster tillsammans med vår fastighetsverksamhet konsumerar för den dagliga driften, säger Carl Talling som är marknadschef på Wallfast.
– Dessutom ökar vår solelsproduktion hela tiden. I dag har vi 500 paneler inom koncernen som sammanlagt producerar 122 000 kWh per år. Det räcker för att driva en elbil 20 varv runt jorden.

Här kan du läsa mer om vår förnybara energiproduktion