Samråd och öppet hus om Riddersvik

Samråd om detaljplanen hålls 4 december 2018–19 jan 2019.

Tisdagen den 18 december 2018 klockan 16–20 är det öppet hus om detaljplanen för Riddersvik.
Plats: Hässelby villastads Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

Läs mer om projektet