Med anledning av Coronaviruset

Besök huvudkontoret endast om det är nödvändigt – boka tid först

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som hög av Folkhälsomyndigheten. För att bidra till att minska smittspridningen vill vi att du som hyresgäst i första hand kontaktar oss via telefon och mail.

Våra rutiner och arbetssätt kommer framöver att påverkas och vi iakttar extra försiktighet för att inte få eller sprida smitta. Under den närmaste tiden kommer vi på huvudkontoret endast att ta emot föranmälda besök och ärenden av akut karaktär.

Om du eller någon i ditt hushåll har varit ute och rest de senaste två veckorna vill vi att ni avbokar eventuella inbokade tider med Wallfasts personal, våra fastighetsskötare eller leverantörer. Detsamma gäller om du känner minsta sjukdomssymptom eller hör till någon s.k. riskgrupp. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla som uppvisar sjukdomssymptom, även lindriga, stanna hemma för att hjälpa till att minska smittspridningen och för att inte utsätta äldre eller redan sjuka för onödig risk.

Besök i lägenheter av förvaltare, leverantörer, fastighetsskötare, m.fl. görs endast om det är absolut nödvändigt. Förutsättningarna för dessa besök är att ingen ska vara hemma i lägenheten under besöket, alternativt befinna sig i ett annat rum eller hålla ett långt säkerhetsavstånd till besökare.

Om du som hyresgäst har ett fel i lägenheten av akut karaktär, exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning, ber vi dig informera oss om dina eventuella sjukdomssymptom och/eller utlandsvistelser i samband med din felanmälan så att vi känner till det inför åtgärd av felet.

Det här är givetvis en väldigt speciell och oönskad situation. Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

 

Skydda dig och andra från att sprida smitta

Protect yourself and others from spread of infection

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

 

LÄS MER -- READ MORE -- اقرأ المزيد