Ladda utan risk för brand

Bränder i batteriförsedda elektronikprodukter som mobiltelefoner, datorer och surfplattor blir allt vanligare. Både de uppladdningsbara batterierna och själva laddarna kan börja brinna. Enligt Brandskyddsföreningen kan det dels bero på överhettning i själva USB-laddaren, dels på att de moderna litiumjonbatterierna kan bli instabila i olika driftlägen. Vid sådana situationer kan värmen få battericellerna att explodera eller börja brinna.

– När batteriet eller laddaren fattar eld kan branden sprida sig väldigt fort, säger Nick Holland som är förvaltare för en av Wallfasts fastigheter som nyligen drabbades av en lägenhetsbrand.

– Det är troligt att en trasig laddare orsakade branden och på mindre än en halvtimme var branden ett faktum. Lyckligtvis kom inga människor till skada och tack vare grannar som slog larm kunde branden hindras från att spridas.

 

Tips

Vad kan man göra för att minska risken för brand i laddare?

  • Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
  • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller i soffan.
  • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
  • Dra ut kontakten när du laddat klart.
  • Ha fungerande brandvarnare.
  • Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där.

Källa: Brandskyddsföreningen