I bästa sjöläge - Ekerö Strand

Wallfast och Skanska gör gemensamt upp planerna för det nya bostadsområdet Ekerö Strand. Här vill Ekerö kommun skapa ett nytt och attraktivt bostadsområde vid Mälarens strand.

MED TROLIG BYGGSTART 2020 planerar Wallfast och Skanska att bygga 350 bostadsrätter och 120 hyreslägenheter på en strandtomt vid Ekerö centrum. Det är det andra stora projektet efter Gåshaga Pirar på Lidingö där man gemensamt går in som byggherrar.

"Vi har lång och god erfarenhet av att samarbeta med Wallfast, och ser samma win-win med att samäga exploateringen i projektet Ekerö Strand", säger Peter Skott, affärsutvecklingschef på Skanska.

Det finns stora likheter mellan Ekerö Strand och Gåshaga Pirar, som påbörjades i slutet av 1990-talet. Båda är nya bostadsområden med närhet till vattnet, även om pirar och bryggor vid Gåshaga Pirar går ut i  Östersjön i stället för insjön Mälaren vid Ekerö Strand.

ÄNNU FINNS INGA detaljritningar som visar hur bostäderna kommer att se ut, men visionen är tydlig. Den  nya detaljplanen, som vann laga kraft i april 2018, ska enligt kommunen ge Ekerö en helt ny entré. Det gamla industriområdet vid Tappsund ska förvandlas till en attraktiv boendemiljö med strandpromenad och boende vid vattnet.

Av Tappsunds tegelbruk, som en gång tog upp större delen av området, återstår idag bara en grusplan. Byggnaderna revs redan 1959 och marken köptes för tio år sedan av Skanska. Efter närmare åtta års mangling i kommunen är det sedan våren 2018 grönt ljus för projektet Ekerö Strand.

Att planerna ska förverkligas genom ett samarbete mellan Skanska och Wallfast, genom dotterbolaget AB Cisterna, har varit avtalat sedan länge. Men den viktigaste anledningen till att Skanska och Wallfast vill samarbeta även i projektet på Ekerö är att man delar synsätt och värderingar kring vad man vill uppnå med bostadsområdet, menar Peter Skott.

"Att det ska vara beständigt och miljömässigt hållbart och att vi vill värna om närmiljön och den natur som finns runt omkring", säger han.

En viktig skillnad mot Gåshaga Pirar är typen av bostäder. Medan det enbart byggdes bostadsrätter på Lidingö planeras en fjärdedel av lägenheterna på Ekerö att bli hyresrätter.

"Skanskas styrka är projektarbete, att driva fram och bygga, därför är Wallfast erfarenhet av förvaltning viktig.  Men viljan att samarbeta Peter Skott handlar också om att vi har en gemensam syn  på risker och möjligheter, vilket är avgörande för att gemensamt kunna investera så mycket pengar", säger Peter Skott.

 

DEN SVAJIGA BOSTADSMARKANDEN med sjunkande priser på nyproduktion måste tas med i beräkningarna. Men varken Peter Skott eller Wallfasts projektutvecklare Christer Nilsson vill måla upp några stora orosmoln.

"Det är ju inte så att behovet av nya bostäder har försvunnit i Stockholmsområdet. Det är snarare så att folk är osäkra på prisnivån. Om ett par år tror jag att vi sett en återgång till en mer normal marknad", säger Peter Skott.

Christer Nilsson instämmer och tillägger att det även finns andra fördelar med att byggstarten planeras först till 2020.

"Det finns många och stora planer i och omkring området som kommer att förbättra kommunikationerna. Förutom Förbifart Stockholm, som ska vara klart 2025, och ombyggnad av Ekerövägen och Tappsundsbron, så ska Ekerö kommun bygga om och till lokalgator för att öka framkomligheten, vilket gör området mer attraktivt", säger Christer Nilsson. Fler bostäder, lokaler och service i och runt Ekerö centrum planeras också att byggas framöver, tillägger han.

 

FÖR WALLFAST ÄR det viktigt att det i varje projekt finns en uttalad och integrerad miljöhänsyn, så även i samarbetet med Skanska.

"Även om detaljerna inte är klara så tror jag att vi kan få ihop det bästa av två världar. Både Wallfast och Skanska har till exempel Svanenmärkning som minimikrav för nyproducerade bostäder".

För dem som i framtiden ska bo i lägenheterna blir Svanenmärkningen ett av flera kvitton på att byggnaderna har en kvalitetssäkrad byggprocess och är en sund boendemiljö. För att få märkningen ställs höga miljö- och hälsokrav på byggvaror, material och kemiska produkter liksom på utsläpp och låg energianvändning.

 

FAKTA:

Projekt: Ekerö Strand

Plats: Ekerö centrum

Antal lägenheter: Cirka 470, varav 350 bostadsrätter och 120 hyreslägenheter

Byggstart: Planerad till år 2020

Byggtid: Cirka sju år

Säljstart: Start marknadsföring 2019

Byggherrar: Wallfast/AB Cisterna och Skanska genom gemensamt bolag

 

DET SKA VARA BESTÄNDIGT OCH  MILJÖMÄSSIGT HÅLLBART, OCH VI VILL VÄRNA OM NÄRMILJÖN OCH DEN NATUR SOM FINNS RUNT OMKRING

 

TEXT SUSANNA LINDGREN FOTO SAMUEL UNÉUS