Höstens nummer av Kvarteret

Nu är höstens nummer av Kvarteret på väg till din brevlåda.Vi skriver om vårt miljöarbete och vikten av att ta vara på resurserna. Läs mer om vårt gedigna miljöprogram här

Där finns också handledning för dig hyresgäst om miljöarbetet som sker ute i fastigheterna, varje dag.

I Kvarteret får du också tips om hur du behåller värmen i vinter. Visst funkar en kram en stund!  :-) Men i långa loppet kan du behöva göra andra saker för att låta värmen flöda i lägenheten, som att ha fritt framför elementet tex. Läs mer i nyhetsbrevet

Den 1 advent = kontroll av brandvarnaren! Antalet bränder stiger med hela 20 % i december jämfört med årets övriga månader. Det är en god investering att ha en välfungerande brandvarnare!

Wallfast har skrivit avtal med Stadsmissionen och stödjer deras arbete med "Särskildnyttan". Ett viktigt projekt för att få en långsiktig lösning på hemlösas boendesituation, som vi vil vara med och stödja.

Trevlig läsning!