Hårdare regler för andrahandsuthyrning

Hos många hyresvärdar har uthyrning via Airbnb och liknande tjänster länge varit otillåtet. Så också inom Wallfast. Nu införs nya, hårdare, regler generellt för både längre andrahandsuthyrning och för korttidsuthyrning. De nya reglerna som började gälla den 1 oktober 2019 innebär bland annat att den som utan tillåtelse hyr ut sin lägenhet i andra hand riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt – utan förvarning.

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kräver – nu, liksom tidigare – att du har ett tillstånd från hyresvärd eller hyresnämnd. I och med de nya reglerna riskerar den som utan tillåtelse hyr ut sin lägenhet att bli av med sitt hyreskontrakt – utan förvarning. Tidigare var hyresvärden tvungen att först skicka ut en förvarning till hyresgästen om det fanns misstanke om att lägenheten hyrdes ut utan tillåtelse. De nya reglerna ger hyresvärden möjlighet att säga upp hyresgästen utan att först skicka ut en varning. Detta tros spara tid och förbättra bevisläget för hyresvärden.


De nya reglerna ska också gå hårdare åt så kallade ockerhyror, det vill säga andrahandshyror som är högre än vad lägenhetsinnehavaren själv betalar. Det är vanligt att andrahandshyresgäster anmäler misstänkta ockerhyror till hyresvärden och nu kan sådana fall alltså leda till att hyresgästen sägs upp. Förutom uppsägning riskerar den som tar ut ockerhyror numera även böter och fängelse i upp till två år.

Korttidsuthyrning via Airbnb
De senaste åren har korttidsuthyrning via sajter som Airbnb blivit allt vanligare. Att hyra ut sin lägenhet genom en sådan förmedling kräver tillåtelse av värd eller hyresnämnd på samma sätt som vid längre andrahandsuthyrningar. Detsamma gäller så kallade lånbyten, det vill säga att två lägenhetsinnehavare byter lägenhet med varandra under en sommar eller semesterperiod.


De senaste åren har flera hyresgäster förlorat sina lägenhetskontrakt efter uthyrning via Airbnb, och i augusti i år prövades ett fall i Hovrätten som tros bli vägledande för denna typ av rättsfall. Hovrätten fastslog då att otillåten uthyrning via Airbnb ensamt kan ligga till grund för en uppsägning av hyreskontrakt.

 


Vad innebär de nya reglerna?

  • Det blir olagligt att köpa bostadshyreskontrakt. Tidigare var det enbart olagligt att sälja dem.
  • Hyresvärden behöver inte längre förvarna vid misstanke om olovlig uthyrning i andra hand, utan kan direkt säga upp ett hyreskontrakt.
  • Ockerhyror vid andrahandsuthyrning som anmäls till hyresvärden kan leda till hyreskontraktet sägs upp. Hyresgästen riskerar att bli av med sitt lägenhetskontrakt, samt kan även dömas till böter och fängelse i upp till två år.
  • Tydligare regler för inneboende. Hyresgästen måste själv använda lägenheten minst 2–3 dygn per vecka eller 80–100 dygn per år för att det ska räknas som att lägenheten upplåts till en inneboende och inte hyrs ut i andrahand.
  • Om det finns anledning att tro att det förekommer betalning i samband med ett lägenhetsbyte eller en bodelning så ska bytet inte godkännas. Beviskravet för hyresvärden har sänkts för att lättare komma åt denna typ av svarthandel.