Gör Stockholm bättre

Bidra till en trivsammare stad genom att felanmäla klotter, trasig belysning och otrygga platser.

I Stockholms stads Tyck till-app kan du enkelt tycka till om stadens trafik- och utemiljö direkt i mobilen. Du kan skicka in en fråga, en idé, ett beröm, ett klagomål eller en felanmälan när du vill, var du vill. Genom att använda telefonens gps-funktion är det lätt att ange en plats för din synpunkt.

Ladda ner appen här: trafik.stockholm/tyck-till