Fiberinstallation i lägenheter och lokaler

Nu påbörjas den sista delen av installationen av ett nytt öppet fibernät i ditt hus. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet, med start på Södermalm och sedan vidare till Vasastan och Östermalm.


Den avslutande installationen av fibernätet in i samtliga lägenheter och berörda lokaler kommer nu att påbörjas. Med tanke på den gällande situationen med Corona/Covid-19 och risken för smittspridning kommer vår entreprenör Netel AB att vidta yttersta försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 


Installationsarbetet kommer att utföras inne i respektive lägenhet och lokal, samt i trapphuset. En del av arbetet kommer vara störande, t.ex. borrande. Arbetstiderna för installationen är mellan 08:00-17:00. 


Det är mycket viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter för  denna installation. Vår entreprenör Netel AB kommer att avisera respektive lägenhet och lokal separat om när tillträde behövs. 


Fibern dras i normalfallet via lägenhetens hall och vidare till vardagsrummet. I hallen skarvas fibern i en liten vit dosa och går sedan vidare i en list som oftast dras i hörnet mellan tak och vägg samt längs med dörrlist och golvlist. I vardagsrummet, intill nuvarande TV-uttag, kopplas fibern in i en mediaomvandlare.


Kontakta oss på info@wallfast.com om du har ytterligare frågor om installationen.


Läs mer om fiber under Ditt boende.