Fastighetsägare och Stockholms stad undertecknar gemensam vision

Pressmeddelande, 19 juni 2017

Idag undertecknas en gemensam vision för Värtahamnen av lokala fastighetsägare och Stockholms Stad - Värtahamnen blir Stockholms första aktivitetsbaserade stadsdel.

Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022. Fyra fastighetsägare har gått samman med Stockholms Stad och Stockholms Hamnar i ett unikt samarbete för att arbeta fram en gemensam vision. Denna vision skall vara ledstjärnan i arbetet som nu följer. Genom visionen kommer stadsdelen att bli Sveriges första aktivitetsbaserade stadsdel.

Visionen går längre än den tidigare visionen för hela Norra Djurgårdsstaden. Visionen som undertecknats idag, präglas av långsiktighet med människan i fokus och lyfter därför social hållbarhet på ett sätt som inte tidigare gjorts. Fastighetsägarnas långsiktighet i området präglar ambitionsnivån.

Samarbetet är unikt i sitt slag då fastighetsägarna redan från början varit med och tagit fram visionen och för att det är ett "public-private-partnership".
- Det blir lättare att göra rätt om alla har en gemensam syn på hur vi vill att området utvecklas, säger Kristina Alvendal, som samordnar arbetet.

- Från stadens sida är det av största betydelse att fastighetsägarna deltar aktivt i utvecklingen av Stockholm, säger Håkan Falk Exploateringsdirektör Stockholms stad.

Värtahamnen blir Sveriges första aktivitetsbaserade stadsdel genom det tydliga löftet om öppenhet, bottenvåningar som spiller ut på utsidan, liv och rörelse dygnet runt, smarta lösningar för innovativa företag, busighet, spontana kultursatsningar, citypuls, vatten och den internationella färjetrafiken. Social hållbarhet är en ledstjärna i den vidöppna stadsdelen. Den familjära stadsdelen kommer vara hem åt ca 4 500 människor och 10 000 personer kommer att arbete här.

Visionen har idag skrivits under av Håkan Falk, Exploateringsdirektör för Stockholms stad, Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar, Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter, Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, Mikael Eskils, VD Wallfast, samt Rikard Henriksson, Head of Asset Management Niam.