Ett nytt kvarter växer fram

Byggstart hösten 2019. Wallfast bygger omkring 120 hyreslägenheter i kvarteret Persikan på östra Södermalm.

 

En gammal bussdepå ska rivas och nedgångna industrikvarter försvinner när det ska skapas rum för bostäder i kvarteret Persikan på östra Södermalm. I kvarteret låg även Spårvägsmuseet tidigare, som nu flyttar till gasverksområdet i Hjorthagen. Det har varit en lång process där grannar och andra intressenter haft möjlighet att påverka projektet. Men i februari i år vann detaljplanen slutligen laga kraft, vilket betyder att den sista juridiska instansen är avklarad.

– Vi är väldigt glada över att äntligen få komma igång på allvar. Det här är ett stort och spännande utbyggnadsområde på Södermalm där Wallfast är en av nio byggaktörer, säger Joakim Bejtoft, chef byggprojekt på Wallfast Projektutveckling.

Wallfast planerar för uppförandet av omkring 120 hyreslägenheter, från mindre ettor till femmor på över 100 kvadratmeter, som kommer att fördelas ut genom Stockholms bostadsförmedling.

När hela kvarteret är färdigbyggt ska det rymma totalt omkring 1240 hyres- och bostadsrätter.

Det kommer även att byggas två förskolor, samtidigt som det planeras för butiker och annan service i bottenvåningarna. Stockholms stad är mån om att skapa variationsrika och livfulla kvarter. Här ska det gå att både bo och att arbeta.

Wallfast fastighet ritas av välrenommerade arkitektbyrån Kjellander Sjöberg.

– Nu hoppas vi att rivningen av SL:s bussdepå påbörjas inom kort. Vår förhoppning är att kunna börja bygga under 2019, med inflyttning våren 2021, säger Joakim Bejtoft.

 

Illustration: Kjellander och Sjöberg