Cykelåtervinning

 

Sedan en tid anlitar Wallfast Cykelåtervinning Stockholm för att rensa i cykelrummen. På många ställen står gamla övergivna cyklar och tar plats från er som verkligen behöver använda cykelrummen på en daglig basis. Cykelåtervinning Stockholm hjälper till med information till hyresgästerna, lappning på cyklarna så ägarna har chans att "rädda" sina cyklar, och sedan själva utrensningen. Väl inhämtade, står cyklarna förvarade en tid så eventuella ägare har ännu en chans att återfå sina cyklar om något blivit fel. Blir de inte hämtade, görs en bedömning om cykeln går att sälja vidare. Om inte skickas den till miljöriktig återvinning.

 

Vinsterna är många:

  • minskad miljöbelastning
  • förbättrad Stockholmstrafik
  • ett effektivare resursanvändande

Dessutom lämnar Cykelåtervinning Stockholm en ersättning vid fler än 20 inlämnade cyklar – och det överskottet har Wallfast beslutat att ge till Stadsmissionen.

 

Läs mer på http://www.cykelatervinning.com/