Andrahandsuthyrning och Airbnb

Vår branschorganisation Fastighetsägarna har tagit fram riktlinjer för andrahandsuthyrning av hyreslägenheter. Vi vill med det förtydliga att egen uthyrning på sajter som tex Airbnb ska hanteras på samma sätt som övrig andrahandsuthyrning, det vill säga genom ansökan för hyresvärdens godkännande.

Med andrahandsuthyrning menas att hyresgästen upplåter lägenheten till någon annan för självständigt brukande. Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Samtycke till uthyrning kan ges om hyresgästen har beaktansvärda skäl, såsom studier på annan ort eller provboende. Uthyrning utan samtycke kan utgöra grund för uppsägning.

Den tekniska utvecklingen har medfört att hyresgäster snabbt och enkelt via olika webbsidor, som tex Airbnb, kan administrera korta andrahandsuthyrningar. ALLA andrahandsuthyrningar oavsett omfattning är tillståndspliktiga och kortare precis som längre olovlig uthyrning kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

 

Vill du läsa med om vad som gäller, se Fastighetsägarnas webb:

http://www.fastighetsagarna.se/mittnord/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-overenskommelser/andrahandsuthyrning

Läs mer här om andrahandsuthyrning hos Wallfast:

http://www.wallfast.com/Ditt-boende/Vart-att-veta/Andrahandsuthyrning/